PREZENTARE PROIECT

R
COMENIUS REGIO 2012-2014 COM-12-PR-04-TM-RO


            În perioada 2012-2014, se va derula proiectul Comenius Regio Asigurarea calităţii in VET prin strategie şi  implementare în coordonate europene” din cadrul Programului Sectorial Comenius, Programul de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii.                                      
            Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Parteneri

Romania

  Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, România 
ü  Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Timişoara
ü  Colegiul Tehnic Electrotimis Timişoara
ü  Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social  (CLDPSTimiş

Italia

          Provincia Pavia, Italia   
ü  Istituto Professionale di Stato di Industria e Artigianato  “l. Cremona”
ü  Istituto “Luigi Cossa”
ü  Centro Servizi Formazione S.C.a R.L.

RREZUMATUL PROIECTULUI

     In contextul cerintelor Cadrului European pentru Asigurarea Calitatii in Educatie si Formare Profesionala CQAF, este imperios necesara cresterea capacitatii tuturor organizatiilor implicate in educatie de a-si dezvolta sistemul de asigurare al calitatii si de a-si adapta programele de studiu. Prin intermediul dezvoltarii unui management performant al calitatii, se vor crea conditiile necesare pentru pregatirea educationala si profesionala a elevilor la un inalt nivel calitativ si pentru oferirea de calificari relevante pentru dinamica pietei muncii, in concordanta cu nevoile societatii bazate pe cunoastere. Intentionam sa atingem scopul propus prin activitatile de management ale proiectului, promovare, informare si publicitate, diseminare, monitorizare si evaluare, intalniri de lucru, mese rotunde, dezbateri, diseminari de bune practici, vizite la agentii economici, seminarii, sesiuni de comunicari, conferinte, mobilitati. La aceste activitati vor participa partenerii implicati in proiect, parteneri locali, alte scoli din regiune. In urma derularii acestui proiect se vor obtine: dezvoltarea parteneriatelor transregionale; adaptarea ofertei educationale la nevoile elevilor si ale pietei muncii; identificarea exemplelor de buna practica in asigurarea calitatii si formarii profesionale; crearea unor retele pentru transferul de bune practici si elaborarea produsului final – ghidul de bune practici .


 SCOP
            Creşterea capacităţii organizaţiilor partenere de a-şi dezvolta sistemul de asigurare al calităţii şi de a-şi adapta programele de studiu la cerintele Cadrului European pentru Asigurarea Calitatii in Educatie şi Formare Profesională.

OBIECTIVE
 1. Crearea unui program comun in cadrul școlilor partenere pentru a consolida dimensiunea europeană în educație;
 2. Crearea unui mecanism prin care oferta educațională regională să fie continuu adaptată la nevoile și dinamica pieței forței de muncă;
 3. Identificarea bunelor practici privind tranziția de la școală la muncă în cele două regiuni;
 4. Identificarea unui set de indicatori și date pentru a optimiza luarea deciziilor în ISJ Timiș;
 5. Crearea de documente concludente ale schimbului de bune practici din cele două regiuni.
  REZULTATE AȘTEPTATE
 • Un program de acţiuni comune ale şcolilor din proiect care să consolideze legăturile dintre ele şi dintre comunităţile locale din cele două regiuni;
 • Concretizarea în cel puţin patru oferte educaţionale fundamentate pe analize de nevoi realizate la agenţi economici din cele două regiuni, ca urmare a proiectării şi implementării unor mecanisme de adaptare continuă a ofertei educaţionale la nevoile pieţei muncii;
 • Creşterea cu 30 % a numărului de absolvenţi ai şcolilor partenere integraţi pe piaţa muncii în primul an de la absolvire;
 • Imbunătăţirea accesului la educaţie de calitate a tinerilor din medii sociale defavorizate şi / sau cu cerinţe educaţionale speciale, concretizată prin cel puţin patru programe de sprijin desfăşurate în şcolile partenere;
 • Formarea şi coordonarea a cel puţin două reţele şcolare, câte una în fiecare din cele două regiuni, pentru identificarea, diseminarea şi transferul de bune practici în asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale;
 • Realizarea unei mape de lucru pentru activităţile de formare organizate în cadrul proiectului;
 • Realizarea unui ghid de bune practici în asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale